0413-23616

0733-574648

ingrid@billingehill.se

Billingehill Bed&Breakfast

Billingehill

(Hultserödsvägen)

241 95 Billinge

Restaurang Sara

Röstångavägen 19

241 95 Billinge

0413-542254

0735-520579

amir@billingehill.se

Vi försöker att svara inom 48 timmar, oftast blir det tidigare.

I rondellen mot Hallaröd, 400 m,

2:a gården vänster.

           Ur Sverigekartan ©Lantmäteriet,Gävle 2010. Medgivande MEDGIV-2010-24349.