Vi försöker att svara inom 48 timmar, oftast blir det tidigare.

Billingehill Bed&Breakfast

Billingehill

(Hultserödsvägen)

241 95 Billinge

I rondellen mot Hallaröd, 400 m,

2:a gården vänster.

           Ur Sverigekartan ©Lantmäteriet,Gävle 2010. Medgivande MEDGIV-2010-24349.

             KONTAKT